Základné informácie

Mesto Topoľčany


Topoľčany sú jednou z najstarších a najvýznamnejších lokalít nitrianskej doliny. Ako dokazujú archeologické nálezy, bolo územie mesta osídlené od praveku. Prvá hodnoverná zmienka, označujúca Topoľčany ako kráľovský majetok, pochádza z rokov 1173-1196. V druhej polovici 13.storočia patrili Topoľčany Matúšovi Čákovi, ktorý ich poručil svojmu synovcovi. Matúš Čák Trenčiansky sa stal aj vlastníkom kamenného Topoľčianskeho hradu. obcou Podhradie. Po jeho smrti sa Topoľčany opäť na krátky čas stali kráľovským mestom.Prvý raz sa ako mesto spomínajú roku 1334. Druhú svetovú vojnu prežilo mesto bez väčších materiálnych škôd, zanikla však počas nej židovská komunita, kedysi výrazne ovplyvňujúca charakter mesta. Príliv obyvateľstva podnietil bytovú výstavbu, stavbu škôl, nemocnice, kultúrnych a športových zariadení. Súčasný počet obyvateľov je 27124, hustota 983,47 obyv./km2 a rozloha 27,58 km2 (2758 ha).

Poloha stanice


Zemepisná dĺžka: E 18° 09' 52"
Zemepisná šírka: N 48° 34' 06"
Nadmorská výška: 187 m

Meteorologická stanica


Meteorologická stanica: Davis Vantage ProII
Počítač (procesor): Intel(R) Atom(TM) CPU N455 @ 1.66GHz
Operačný systém: Windows XP Service Pack 2 build 2600

Umiestnenie čidiel


Vonkajšia časť stanice je umiestnená na streche rodinného domu vo výške 11,5m v dostatočnej vzdialenosti nad strechou.


Čidla: Bezdrôtové vonkajšie čidlá - anemometer, teplomer, vlhkomer a zrážkomer, vnútorné čidlá - teplomer a tlakomer.Webová stránka


V prevádzke od: 30 december 2013
Program pre zpracovanie dat a tvorbu webu: Cumulus verzia 1.9.4 (1099)
Webové šablóny: Météo du Québec
Grafika šablón: Metamorphozis
Úprava šablón: Ing. Miloš Jiřík

Prevádzkovateľ


Prevádzkovateľ meteorologickej stanice a webových stránok: OM5DM
Kontakt: om5dm(at)hotmail.com

Meteorologická sieť


Data z meteorologickej stanice Slovakia Topoľčany, Mravenisko sú tiež odovzdávané do nasledujúcich sietí o počasí:Weather Underground In-meteo Meteolc